ปิดระบบการใช้งาน HR Version 1

คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนไปใช้งาน HR Version 2